უკუკავშირი

ნანა იოსელიანი
საქართველოს სამართლებრივი განვითარების პროგრამის, სოციალური მედია სკოლებში კომპონენტის კოორდინატორი

PH International – საქართველო
ელ.ფოსტა: nana.ioseliani@ph-int.org
ტელეფონი: (822) 250071; 223847; 8 98 43 21 03
ვებ.გვერდი: http://www.ph-int.org/geo

მისამართი: ვერიკო ანჯაფარიძის №7, მე-2 სადარბაზო, მე-2 სართული.